Kriptorhizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kriptorhizam, mesto da budu u mošnicama, testisi se nalaze u trbušnoj duplji ili preponi.

Preporuka strane: