Krivi vrat (Tortikolis)

Šta je »krivi vrat«?

To je iskrivljenost vrata bilo zbog mišićnog spazma, bilo zbog skraćenja mišića vrata od rođenja. Zbog ovog deformiteta glava može da se pokreće samo na jednu stranu dok u ostalim pravcima ne može.

Šta prouzrokuje »krivi vrat«?

a. Deformitet pri rođenju sa skraćivanjem mišića vrata.
b. Povreda ili infekcija vratnih mišića ili mekih tkiva uz posledični mišićni spazam.
c. Oboljenje vratnog dela kičme.

Kakvi su simptomi »krivog vrata«?

Ako postoji spazam, bilo kakav pokušaj pokretanja glave može prouzrokovati bol. On može nastupiti iznenada ili postepeno. Bol je obično lokalizovan na jednoj strani vrata sa izraženom osetljivošću pri pritisku na određene mišiće.

Kakva je terapija ovog stanja?

a. Konzervativno lečenje se sastoji u davanju lekova za popuštanje mišićnog spazma, u fizikalnoj terapiji, uključujući razne vidove toplotne terapije. Takođe davanje injekcija novokaina ili sličnih preparata za popuštanje grča mišića.
b. Hirurški zahvat može biti preporučen ako je stanje prisutno od rođenja. On će se sastojati u presecanju skraćenih mišića vrata čime se otklanja spazam i držanje glave ukrivo prema vratu.

Postoji li mogućnost da se ponovi napad tortikolisa?

Da.

Da li infekcije ili promaja stvaraju predispoziciju ka ponovnim epizodama »krivog vrata«?

Da.

Hoće li istegnuće mišića ili spavanje u nepovoljnom položaju stvoriti predispoziciju ka nastupanju napada?

Hoće.