Krkor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Krkor, zvuk koji se čuje pomoću stetoskopa koji je postavljen na grudni koš pacijenta ako on boluje od nekih plućnih bolesti kao što su npr. zapaljenje pluća, bronhitis ili tuberkuloza.

Preporuka strane: