Krpetfi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Krpetfi, pregljevi; insekti koji žive na biljkama ili životinjama. Ujedom često prenose izvesne bolesti na čoveka.

Preporuka strane: