Krvarenje iz nosa

Šta prouzrokuje krvarenje iz nosa?

Ovo krvarenje može biti prouzrokovano lokalnim ili opštim uzrokom ili kombinacijom ova dva uzroka. U većini slučajeva jasan razlog ne postoji.

Koji su neki od lokalnih uzroka krvarenja iz nosa?

a. Povreda nosa ili baze lobanje sa frakturom ili bez nje
b. Strano telo u nosu
c. Operacija nosa
d. Jak kašalj, kijanje ili išmrkavanje
e. Čačkanje nosa
f. Ulceracije koje su prouzrokovane bolestima kao što su sifilis i tuberkuloza
g. Dobroćudni ili maligni tumori u nosu ili sinusima
h. Proširene vene sluzokože nosa
i. Akutno zapaljenje sluzokože nosa kakvo postoji kod alergije, sinusitisa ili obične prehlade

Koji su opšti uzroci krvarenja iz nosa?

a. Visok krvni pritisak
b. Krvni poremećaji kao što su hemofilija, pemiciozna anemija, purpura, skorbut, leukemija i žutica
c. Atmosferske promene kao što su planinarenje, ronjenje ili silazak u velike morske dubine

Kako se može razlikovati nosno krvarenje prouzrokovano lokalnim uzrokom od nosnog krvarenja prouzrokovanog opštim stanjem?

Ako je krvarenje samo iz jedne nozdrve, uzrok je verovatno lokalne prirode. Pregled nosa će otkriti mesto krvarenja ili drugi lokalni uzrok.

Kako se može zaustaviti krvarenje iz nosa?

Postoje dve vrste krvarenja iz nosa. Preko devedeset posto njih nastaje u prednjem delu nosa, izhad septuma ili, ređe, prednjeg etmoidnog dela. Mesto krvarenja se obično može ustanoviti i krvarenje zaustaviti kauterizacijom pod lokalnom anestezijom. To se može učiniti hemijskim preparatima kao što je srebrni nitrat ili hromna kiselina, ili pak električnom koagulacijom.

Šta treba preduzeti kao meru prve pomoći kod krvarenja iz nosa?

Pošto veći broj ovih krvarenja nastaje u prednjem delu nosnog septuma (pregrade), ona se mogu jednostavno zaustaviti običnim stalnim pritiskom na stranu nosa koja krvari. Dobro je u nos staviti malo parče vate, po mogućstvu pokvašeno kapima za nos. Pošto se ono stavi u nos, treba ga držati pritisnuto najmanje deset minuta. Osoba treba da bude u sedećem položaju sa glavom povijenom unapred kako bi se sprečilo da krv curi u grlo.

Šta treba učiniti u slučaju krvarenja iz zadnjeg dela nosa?

U ovom slučaju pacijent se ne može sam lečiti. Njega treba smestiti u bolnicu pošto je često potrebno kroz usta tamponirati zadnji deo nosa.

Koliko se dugo vremena u nosu ostavlja tamponada?

Posteriorna (kroz usta) tamponada se ostavlja u nosu oko nedelju dana. Anteriornu tamponadu (spreda) treba postepeno vaditi što se obično počinje četvrtog dana.

Kako se leči krvarenje iz nosa koje je prouzrokovano opštim stanjem?

Treba se obratiti za stručan lekarski savet i započeti lečenje stanja koje je prouzrokovalo ovo krvarenje.