Kubitalan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Kubitalan, odnosi se na lakat ili nadlakticu.

Preporuka strane: