Kuga (Crna kuga, bubonska kuga)

Šta je kuga?

Kuga je ozbiljno oboljenje koje se javljalo u velikim epidemijama i pustošilo u Evropi i Aziji u stara vremena i u srednjem veku. Bila je poznata pod imenom »crna smrt«.

Da li je kuga danas često oboljenje?

Nije. Otkako su počeli da se sprovode vrlo obimni programi za likvidaciju kuge, nije bilo nijedne velike epidemije.

Kako se prenosi kuga?

Bakterija koja prouzrokuje kugu živi u buvama sa tela zaraženih pacova koje je prenose ubodom. Tako sa pacova preko buva bakterije dopiru do ljudskih tela. Kada izbije epidemija, prenosi se bolest i direktno s čoveka na čoveka.

Kako se sprečava kuga?

Uništavanjem pacova.

Koji su simptomi kuge?

Temperatura, jaka drhtavica, povraćanje, velika žeđ, jutarnji proliv, krvave mrlje na koži i uvećavanje limfnih žlezda.

Šta je plućna (pneumonična) kuga?

To je jedna forma bolesti koja zahvata pluća. Ona se može preneti sa osobe na osobu kapljičastom infekcijom.

Da li je kuga ozbiljna bolest?

Da. Nekada, ona je izazivala masovno umiranje. No danas je novijim lekovima kao što su streptomidn i sulfa preparati stopa smrtnosti smanjena sa preko devedeset posto na manje od dva­deset posto obolelih.