Kupanje i koža

Koliko često bi trebalo da se ljudi kupaju?

Ljudi sa suvom kožom nalaze da preterano često kupanje može nadražiti njihovu kožu i dovesti do nepotrebnog svraba tokom hladnog vremena. Takvi ljudi ne bi trebalo da se kupaju češće od jednom ili dva puta nedeljno. Međutim, ukoliko nečije zanimanje obuhvata i uključuje izlaganje preteranoj prljavštini, biće naravno neophodno češče kupanje.

Šta mogu da učine osobe sa osetljivom kožom da bi prekinule iritaciju kože koja je posledica kupanja?

Mogu se upotrebljavati naročiti sapuni, koji mogu nekada biti i veoma korisni.

Kako osobe koje moraju ograničiti svoje kupanje na jedno ili dva puta nedeljno, mogu da održavaju čistoću svoga tela?

Kupanje vodom jednostavno, bez sapuna, može se upražnjavati češće.

Da li je koža manje osetljiva na kupanje ako je toplo vreme?

Da.