Kurs zubne tehnike stomatološke ordinacije NS Dental Studio

Zubotehnička laboratorija NS Dental Studio, u maju je ugostila Alehandra Dijaza Pereza, tehničara specijalistu zubne protetike, u okviru kursa Karakterizacija gingive u vosku i akrilatu. Kurs je bio predviđen za 15 polaznika, a zbog velikog interesovanja, planirano je još ovakvih edukacija iz oblasti zubne tehnike, u organizaciji stomatološke ordinacije NS Dental Studio.

Kurs zubne tehnike NS Dental Studio Novi Sad

U okviru interaktivnog kursa, u kojem su svi učesnici aktivno učestvovali, obrađene su sledeće celine:

 • Analiza anatomskog modela
 • Zona retencija i izrada osnovne ploče od svetlosno-polimerizujućeg akrilata
 • Pozicioniranje okluzalnog grebena
 • Postavljanje u artikulator Stratos 300
 • Dorada i personalizovano modeliranje zuba Vivodent S PE
 • Asimetrično ređanje održavajući okluziju prve klase i bilateralnost
 • Izrada anatomskih detalja voskom u dve boje
 • Kivetiranje i eliminacija voska
 • Nanošenje akrilata za modelaciju gingive Vertex i akrilata Probase
 • Finalno podešavanje na artikulatoru
 • Priprema i obrada proteze
 • Završno selektivno poliranje akrilatnih delova

Kurs zubne tehnike je polaznicima pružio teorijsku osnovu neophodnu za praksu koju će obavljati. Polaznici su poneli i svoje uniforme i lični pribor za rad, na koji su navikli, kako bi aktivno učestvovali u predavanju. Alehandro Diaz Perez je tehničar specijalista za dentalnu protetiku, diplomirao 1999. godine. Zvanje višeg tehničara bukodentalne higijene dobija 2000. godine, nosilac je stipendije Leonardo Da Vinči i radi u stomatološkom sektoru neprekidno od 1999. godine.

Ukoliko ste zainteresovani za ovakve kurseve, njih je moguće ponovo organizovati. Osigurajte sebi mesto i prijavite prisustvo u stomatološkoj ordinaciji NS Dental Studio.

Preporuka strane: