Laboratorije Beograd – Laboratorija Hexalab – Stari Grad

Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Hexalab
Punkt Stari Grad
Palmotićeva 33, 11103 Beograd
Tel: 011/334-4823

Preporuka strane: