Laboratorije Novi Sad – Laboratorija Jugolab

ZU Jugolab – Cara Dušana
Ulica: Cara Dušana 67, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 466-804, 2100-807, 2100-808
+381 (021) 474-02-04

Medicinska laboratorija JUGOLAB LIMAN
Ulica: Bulevar Cara Lazara 79, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 2100-812, 469-437

Laboratorija za patohistologiju – TELEP
Ulica: Bulevar Patrijarha Pavla 20, 21000 Novi Sad
Telefon: + 381 (021) 6503 030

Laboratorija za mikrobiologiju – NOVO NASELJE
Ulica: Bul. Slobodana Jovanovića 3-5, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 401-000

Medicinska laboratorija JUGOLAB CENTAR
Ulica: Pašićeva 12, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 210-0014, 551-055

Laboratorija za mikrobiologiju i parazitologiju – JUGOLAB MB
Ulica: Kraljevića Marka 20, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 446-950

Medicinska laboratorija JUGOLAB – PETROVARADIN
Ulica: Preradovićeva 22, 21131 Petrovaradin
Telefon: +381 (021) 643-5166; 2102-170

Preporuka strane: