Laktacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Laktacija, stvaranje, lučenje mleka iz dojki.

Preporuka strane: