Lečenje hernije

Da li će hirurg odložiti operaciju u slučajevima kada je to moguće, ukoliko je pacijent prekomerne telesne težine?

Da. Ako je pacijent suviše gojazan, operacija hernije slična je pokušaju da se stavi suviše stvari u mali kofer. Kada se takav kofer zatvori, veliki pritisak iznutra verovatno će ga nasilno otvoriti!

Da li su operacije hernija opasne?

Ne. Njih retko prate komplikacije, izuzev u slučajevima kada se operacija vrši zbog strangulacije (uklještenja). U takvim slučajevima može da dođe do gangrene creva, a to povlači za sobom ozbiljan hirurški zahvat radi uklanjanja gangrenoznih delova.

Kakav je postupak kada se kod hernije pronađe gangrenozno tanko ili debelo crevo?

Gangrenozni delovi creva se uklanjaju. To je izuzetno ozbiljna i složena operacija, skopčana sa mnogim opasnostima. Stopa smrtnosti u tim slučajevima znatno je smanjena poboljšanim hirurškim metodama i upotrebom antibiotika, ali zahvat predstavlja još uvek jedan od najznačajnijih zahvata u abdominalnoj hirurgiji.

Da li su operacije hernija naročito bolne?

Ne, osim bola u području operacije koji traje nekoliko dana posle operisanja.

Da li se hernija dijafragme javlja često?

Ne suviše, ali je svaki slučaj ozbiljan.

Da li su operacije hernije dijafragme naročito opasne?

Ne, ali su to složeniji zahvati nego oni kod hernija u trbušnom području.

Kako se operišu hernije dijafragme?

Najčešće se duž rebara u grudnom košu pravi prorez, otvara grudna duplja i defekt u dijafragmi zašiva pošto su organi koji su kroz otvor prodrli vraćeni u trbušnu duplju. Još jedan efikasan pristup ovoj vrsti operacija jeste kroz prorez u trbušnom području.

Da li je operacija hernije dijafragme obično uspešna?

Da, u velikoj većini slučajeva.

Koliko traju operacije hernija?

Operacija jednostavne preponske hernije može da se izvrši za pola do tri četvrtine časa. Kod složenijih hernija, kao što su hernija dijafragme ili ukleštena kila, kod kojih su organi čvrsto prionuli za zidove kese hernije, operacija može da traje i duže, čak nekoliko časova.

Koja vrsta anestezije se primenjuje?

Kod hernija ispod nivoa pupka, najčešće se primenjuje opšta ili spinalna anestezija. Kod hernije dijafragme i hernija u gornjem abdomenu operacija se vrši isključivo pod opštom inhalacionom anestezijom.

Koliko vremena pacijent treba da provede u bolnici posle operacije hernije?

Šest do sedam dana u običnim slučajevima; deset do dvanaest dana u složenijim slučajevima.

Koliko vremena posle operacije pacijent može da napusti postelju?

Sa gotovo univerzalnom primenom ranog ambulantnog tretmana, većina pacijenata ustaje iz postelje sutradan posle operacije.

Da li kašalj ili kijanje mogu da prouzrokuju ponovnu herniju?

Ne, uprkos činjenici da pacijenti osećaju kao da su im se prilikom kašlja ponovo otvorile rane.

Kakvi su izgledi za ponavljanje hernije posle operacije?

Operacijom se permanentno izleči preko devedeset posto hernija. Najveći broj ponovnih pojava hernija uočava se kod starijih ljudi, ili kod osoba sa izrazito krtim i slabim mišićnim i vezivnim tkivom.

Koliko traje zaceljenje rana od obične operacije hernije?

Sedam do deset dana.

Kakve mere predostrožnosti treba preduzeti da bi se sprečilo da se hernija ponovo pojavi?

a. Pacijent ne sme da dozvoli da mnogo dobije u težini.
b. Guranje, potezanje ili podizanje teških predmeta (predmeta težih od dvadeset do dvadeset pet kilograma) treba izbegavati kad god je moguće.
c. U periodu od četiri do šest meseci treba izbegavati sva naporna vežbanja.

Šta se preporučuje ukoliko se hernija ponovo pojavi?

Otprilike osamdeset posto ponovljenih hernija može ponovo da se operiše.

Da li pacijenti nad kojima je izvršena operacija hernije treba da nose utege ili pojaseve?

Ne. Hirurško izlečenje pruža dovoljnu zaštitu.

Da li je uobičajeno da pacijenti nekoliko nedelja ili meseci posle operacije kile osećaju lak bol, utmulost ili svrab u predelu ožiljka ili duž mošnica (skrotuma)?

Da. To se ponekada događa, ali iščezava samo od sebe.

Da li operacija preponske (ingvinalne) hernije utiče na polni život?

Ne. Ova operacija ne utiče negativno na funkciju testisa i drugih genitalnih struktura.

Koliko vremena posle rođenja može da se izvrši operacija hernije kod novorođenčeta?

Novorođenčad podnose operaciju izuzetno dobro. Ako je hernija velika, ili ako postoji opasnost od strangulacije debelog creva, preporučljivo je da se takva deca operišu tokom prvih nekoliko nedelja ili meseci života.

Da li postoji tendencija da se hernije kod novorođenčadi pojave na obe strane prepone?

Da. Postala je rasprostranjena praksa da se kod takve dece izvrši operacija na obe strane, čak i kada se hernija oseća samo na jednoj strani. Oko sedamdeset pet posto novorođenčadi sa hernijom na jednoj strani imaju herniju i na drugoj, mada ta druga hernija možda nije otkrivena prilikom fizičkog pregleda.

Da li operacija na obe strane povećava rizik?

Ne.

Da li osoba nad kojom je izvršena operacija hernije može da nastavi normalnu fizičku aktivnost?

Svakako, da!

Da li žena sme da ostane bremenita posle operacije hernije?

Da, nekoliko meseci posle oporavka od operacije.

Koliko vremena posle operacije hernije pacijent može da obavlja sledeće radnje:

Da se kupa – Posle deset do četrnaest dana.
Da izlazi na ulicu – Posle sedam do deset dana.
Da se penje i silazi stepenicama – Posle sedam do deset dana.
Da obavlja domaće poslove – Posle tri do četiri nedelje.
Da vozi automobil – Posle pet do šest nedelja.
Da nastavi seksualne odnose – Posle četiri nedelje.
Da se vrati na posao – Posle šest do osam nedelja.
Da nastavi svu fizičku aktivnost – Posle tri do šest meseci.

Koliko vremena posle operacije hernije treba operisani bolesnik da se podvrgne kontrolnom pregledu?

Otprilike svakih šest meseci u periodu od dve godine.