Lečenje tuberkuloze

Da li je u lečenju tuberkuloze pluća potpun odmor u postelji neophodan?

Ne. Izvanredni rezultati se sada postižu bez potpunog odmora u postelji. Ograničena fizička aktivnost je poželjna u ranim fazama lečenja antituberkuloznim lekovima, ali se lečenje većine pacijenata sprovodi ambulantno.

Da li je za pravilno lečenje potreban sanatorijum ili bolnica ili se lečenje isto tako dobro može sprovoditi i kod kuće?

U ranoj, aktivnoj fazi bolesti nema dileme oko toga da li je lečenje u bolnici potrebno. Ne samo da se može obezbediti bolja izolacija obolele osobe nego što je to slučaj kod kuće, već i zato što u bolnici postoje mnoge druge pogodnosti kako za dijagnosticiranje tako i za lečenja, kao što su rendgenska oprema, laboratorije i stručni nadzor.

Koliko se dug period odmora zahteva?

Neko određeno pravilo ne postoji. Treba se odmarati dok simptomi kao što je kašalj, iskašljavanje i gubitak telesne težine nebudu dovedeni pod kontrolu, dok se rendgenska slika ne stabilizuje, a ispljuvak ne postane negativan. U slučajevima koji se povoljno razvijaju potrebno je obično šest do devet meseci odmaranja i lečenja lekovima da bi se to postiglo. U sadašnjim okolnostima najbolje je prva tri meseca provesti u bolnici, a ostatak kod kuće ukoliko za to postoje potrebni uslovi.

Kada je potrebno apsolutno ležanje u postelji?

Kritično bolesni pacijenti kao i oni s febrilnošću treba da budu stalno u postelji, da u njoj obeduju i održavaju ličnu higijenu. Korišćenje, recimo, kupatila se može dozvoliti čim pacijent bude toliko bolje da je u stanju da podnosi kratke šetnje, to jest da se u ograničenoj meri kreće.

Može li se pacijent pokretati u postelji ili mora ležati nepokretno?

Danas se ne zabranjuje sedenje u postelji, pokretanje, brijanje, pranje, čitanje itd.

Kada se fizičke aktivnosti mogu ponovo vršiti?

Kada kultura ispljuvka postane negativna i kada nestanu simptomi kao što su groznica, kašalj, iskašljavanje i gubitak telesne težine. Ali, lečenje lekovima treba nastaviti.

Koliko dugo treba da se odmara pacijent kome je deo pluća hirurški odstranjen?

Najbolje je da se takav pacijent odmara šest meseci posle operacije, pošto je deo obolelog tkiva nesumnjivo ostao.

Da li je u lečenju tuberkuloze važna klima?

Ranije se smatralo da je važna, ali se danas misli drukčije. Ukoliko se izbegavaju ekstremna, preterana hladnoća, toplota i nadmorska visina, nije važno da li je pacijent u gradu ili van grada, na severu ili jugu.

Da li je dozvoljeno da pacijent koji boluje od tuberkuloze bude na suncu?

Da, ali preterano izlaganje grudi direktnim sunčevim zracima, kad može doći do crvenila i opekotina, treba izbegavati zato što to može prouzrokovati hemoptizu (pljuvanje krvi) i reaktiviranje bolesti.

Da li za tuberkulozu postoji posebna dijeta?

Ne. Preporučuje se odmerena ishrana sa dosta kalorija kako bi se omogućilo umereno povećanje telesne težine. Jača ishrana mora imati odgovarajući dodatak vitamina.

Koliko dugo treba uspešno izlečeni pacijent da pazi na sebe?

Određene opasnosti da se bolest reaktivira postoje pet godina po završetku lečenja. U toku ovog perioda treba ograničiti fizičke aktivnosti. Preporučuju se periodi odmora u toku dana i dovoljan noćni odmor (deset do dvanaest sati).

Treba li pacijentu koji boluje od tuberkuloze dozvoliti pušenje?

Kako duvanski dim (bez obzira na mogučnost prouzrokovanja raka na plućima) iritira, pacijent koji ima ili je imao tuberkulozu treba da ga izbegava.

Postoji li neki lek koji leči tuberkulozu?

Postoji određen broj lekova koji su, kada se koriste na odgovarajući način, vrlo efikasni u borbi protiv ove bolesti. Kad se ovi lekovi uzimaju većina se oboljenja može brzo zaustaviti, dok dugo uzimanje obezbeđuje učvršćivanje procesa ozdravljenja.

Da li se u rutinskom lečenju koristi neki određeni lek, kombinacija lekova ili strogo utvrđena doza nekog leka?

Ne. Svaki slučaj treba posebno proceniti. U raznim periodima, za bilo koji slučaj mogu se koristiti jedan, dva, pa čak i tri antituberkulozna leka.

Treba li da svaki pacijent koji ima aktivnu tuberkulozu prima antituberkulozne lekove?

Da. Kad god se otkrije aktivno oboljenje, treba ga lečiti. Pa ipak, određeni lek ili lekovi, problemi kućne i bolničke nege imaju individualni karakter.

Koliko vremena obično traje terapija?

Potpuno izlečenje traje do osam meseci svakodnevnog lečenja.  Slučajevi sa otvorenim kavemama i negativnim ispljuvkom leče se duže vremena. Neki smatraju da uzimanje lekova treba nastaviti neodređeno dugo.

Koji su neki od efikasnih lekova koji se koriste protiv tuberkuloze?

Oni koji se obično koriste sami ili u kombinaciji jedan sa drugim su miambutol, streptomicin, PAS (para-aminosalicilna kiselina) i INH (hidrazid izonikotinske kiseline). U nekfm slučajevima koristi se i nekoliko drugih lekova.

Pošto su se ovi lekovi pokazali efikasnim, kako treba posmatrati ranije oblike lečenja?

a. Ležanje u krevetu može se modifikovati i skratiti.
b. Kolapsna terapija se može potpuno obustaviti. Danas se pneumotoraks i torakoplastika vrlo retko koriste, a pneumo- peritoneum samo kao privremena mera.
c. Još uvek je vrlo važna odgovarajuća ishrana, izbegavanje sredstva koja nadražuju disajne organe, kao što je duvanski dim, i odgovarajući odmor uz najbolje moguće uslove života.

Koliko dugo treba pacijenta držati pod kontrolom?

Najmanje nekoliko godina tako da se bilo kakvo reaktiviranje bolesti može odmah zapaziti.

Koliko je česta reaktivacija bolesti?

Pedeset odsto zalečenih slučajeva imalo je reaktivaciju pre pojave lečenja savremenim lekovima. Sada, modernim odgovarajućim lečenjem ovaj procenat spao je na oko deset posto.

Šta znači izraz resekcija pluća?

To je hirurško odstranjivanje dela plućnog krila kako bi se izdvojilo obolelo tkivo.

Koliki se deo plućnog krila odstranjuje prilikom resekcije pluća?

Od jednog segmenta plućnog režnja (segmentektomija) do odstranjivanja nekoliko segmenata, celog režnja (lobektomija) ili celog plućnog krila (pneumektomija).

Koji su slučajevi pogodni za resekciju?
Odluka se mora zasnivati na kompetentnom medicinskom i hirurftkom poznavanju svakog pojedinog slučaja. Ovde se uglavnom radi o slučajevima sa otvorenim kavemama i pozitivnim ispljuvkom kod kojih nije primećena reakcija na konzervativno lečenje. Neki slučajevl sa otvorenim kavemama i negativnim ispljuvkom bili su podvrgnuti resekciji zbog sprečavanja kasnijeg kolabiranja tkiva na zidovima kaveme.

Da li je hirurško lečenje tuberkuloze pluća sigurno i efikasno?

Da. Kod pogodnih slučajeva rezultati su vrlo ohrabrujući.

Zbog čega se hirurško lečenje ne preduzima kod većine obolelih od tuberkuloze pluća?

Zbog toga što većina slučajeva nije pogodna za ovaj vid lečenja i zato što će odgovarajući rezultati biti postignuti konzervativnom terapijom.