Lekovi za mršavljenje

Koji su neki od najčešćih lekova za mršavljenje?

To nisu stvarni lekovi za mršavljenje, već samo sredstva koja prouzrokuju gubitak apetita. Najčešće korišćeni lekovi su preparati iz amfetaminske grupe.

Mogu li se uzimati lekovi za mršavljenje bez lekarskog recepta?

Ne. Nemojte uzimati recept neke druge osobe samo zato što su lekovi na tu osobu dobro delovali; oni kod vas mogu dovesti do ozbiljne povrede.

Da li je bezopasno uzimanje preparata koji povećanjem svoje zapremine dovode do smanjivanja apetita?

Postoje izvesni preparati koji bubrenjem dobijaju veću zapreminu u želucu i utiču da pacijent izgubi apetit. Ipak uzimanje ovih lekova nije bezopasno pa ih zbog toga treba upotrebljavati samo po lekarskom uputu pošto ponekad mogu prouzrokovati crevne poremećaje.

Mogu li se preparati za mršavljenje uzlmati duže vremena ako je pacijent pod lekarskom kontrolom?

Da.

Hoće li se njihova efikasnost smanjiti ako se dugo koriste?

Da ako se uzimaju u toku dužeg vremenskog perioda.

Postoje li neki sigurni lekovi za mršavljenje s kojima se može nastaviti sa normalnom, punom ishranom?

Ne. Ukoliko se ne smanji količina unetih kalorija, niko neće moći samo preparatima za mršavljenje da smanji svoju telesnu težinu.