Lekovi za smanjenje bolova (Analgetici)

Koji su najpoznatiji analgetski lekovi?

Najčešće korišćeni analgetici su salicilati, kao što je aspirin i njemu slični preparati. Treba reći da postoje i drugi novi preparati kojih je u poslednje vreme sve više i koji se mnogo koriste kao sredstvo za smanjenje bolova.

Da li analgetici efikasno smanjuju bolove?

Aspirin i slični preparati su obično vrlo efikasna sredstva za smanjenje bolova. Oni su obično blagog dejstva i od velike koristi. Ali oni su neefikasni i ne treba ih piti kada se radi o ozbiljnijim uzrocima. bolova kao ftto su bubrežne kolike, bol od čira na žeiucu ili dvanaestopalačnom crevu.

Može li pacijent sam uzimati analgetike?

Za kupovinu najblažih analgetičkih lekova obično nisu potrebni recepti. Do izvesne granice pacijent može sam uzimati ove lekove ukoliko to radi na razuman način. Drugim rečima, dozvoljava se njihovo korišćenje za privremene manje bolove. Ali njih ne treba koristiti za teža stanja i stanja koja traju duže vremena jer tada nemaju vrednosti ili mogu čak da štete.

Ima li opasnosti ako se analgetici uzimaju u toku mnogo nedelja ili meseci?

Bilo koje stanje, a osobito ono koje zahteva uzimanje analgetika tako dugo vremena, zahteva pre svega lekarski pregled i lekarsko mišljenje.

Za koja se stanja obično prepisuju analgetici?

Za manje bolove u mišićima, za neuralgije, (funkcionalne glavobolje, artritis, menstrualne grčeve i druga stanja koja ne zahtevaju upotrebu narkotika.

Stvara li aspirin naviku?

Ne.

Dobija li se od analgetičkih preparata alergija ili stiče imunitet?

Analgetici mogu prouzrokovati alergiju i ona se vrlo često sreće. Ali ovi lekovi su posebno karakteristični po tome što se dugotrajnom upotrebnom njihova efikasnost ne smanjuje.

Da li je važno uzeti pravilnu dozu aspirina ili nekog drugog analgetika?

U svakom slučaju jeste. Pogrešna doza može biti opasna ako je preterana, ili neefikasna ako je suviše mala. Doza će uvek zavisiti od starosti i telesne težine pacijenta.

Može li uzimainje analgetika kao što je aspirin biti opasno?

Da, kada je pacijent na njih izrazito alergičan. Poznato je da su smrtni slučajevi nastupali posle samo jedne tablete aspirina. Takođe, ako pacijent ima želudačni čir, aspirin može prouzrokovati da on prokrvari. Prema tome, oni koji imaju čir na želucu treba da uzdržano uzimaju aspirin. Analgetici su takođe vrlo opasni u prekomernim dozama, naročito ako se daju deci.

Ako je pacijent osetljiv na jedan preparat za smanjenje bolova, hoće li biti osetljiv i na ostale?

Na sreću, neće.