Lekovi za smirenje

Šta su lekovi za smirenje?

To su hemijski preparati za koje se smatra da imaju posebno dejstvo na smanjenje napetosti (tenzije) i uznemirenja, a ne prouzrokuju pospanost niti na bilo koji način utiču na mentalne procese.

Može li pacijent sam uzimati lekove za smirenje?

Ni u kom slučaju. Ljudima koji osećaju da im je lek za smirenje potreban, treba prvo lekarska pažnja. Odluka o korišćenju ovakvih lekova treba da potiče od lekara a ne od pacijenta.

Može li se lek za smirenje slobodno kupiti ili treba obezbediti lekarski recept?

Po zakonu ove lekove treba da propisuje lekar. Ali u nekim se krajevima ovo pravilo ne poštuje striktno.

Može li se uzimanjem lekova za smirenje steći otpornost na njih i može li se od njih dobiti alergija?

Postoje izveštaji o jakim alergijskim i toksičnim reakcijama na ove lekove. Prerano je reći da li se stiče otpornost, ali ima indikacija da je tako.

Koliko su efikasni lekovi za smirenje nerava?

Lekovi za smirenje imaju efikasnost različitog stepena. Neke osobe dobro reaguju na neke od ovih lekova a neke uopšte ne reaguju. Neki ljudi reaguju samo na kombinaciju lekova za smirenje. U najboljem slučaju, oni obezbeđuju samo privremeno olakšanje od uznemirenosti i napetosti.

Da li je štetno uzimati lekove za smirenje mesecima ili godinama?

To je još suviše rano reći. Prve indikacije će za uzimanje ovih lekova u periodu od nekoliko godina može kod izvesnih ljudi imati štetne posledice. Druge pak osobe izgleda da dobro podnose ove lekove neodređeno dugo vremena. U svakom slučaju dugotrajnije uzimanje ovih lekova treba da bude po uputu lekara.

Može li prekomerna doza lekova za smirenje biti opasna?

Da. Zapaženo je da velike doze ovih lekova prouzrokuju jake toksične reakcije.

Da li su lekovi za smirenje dobra zamena za barbiturate, narkotike ili analgetike?

Lekove za smirenje po prirodi ne treba smatrati zamenom za bilo koju gore pomenutu vrstu lekova, mada se polje njihovog dejstva često poklapa.