Leto i alergijske bolesti

Prvih dana proleća i leta ispoljava se, pre svega alergijska kijavica, ali i astma. Uzrokovane su polenom trave: livadarka, ovsenica, rđobrda; polenom stabala: topola, lipa, breza, oraha. Učestalost alergijske kijavice i astme zavisi od ispitivane populacije i približne su, tako alergijska kijavica u mlađe dece iznosi 10%, u školske dece 15% a u odraslih i do 30 %. Oko 20 do 25% dece do 10. godine života ispoljava astmu, a 5 do 10% odraslih. Međutim, broj obolelih od alergijske kijavice i astme, kao i drugih alergijskih bolesti povećava se iz godine u godinu, tako da je teško utvrditi učestalost, jer je ona promenljiva. Za pojavu alergijske kijavice i astme značajnu ulogu imaju inhalatorni (iz vazduha) alergeni, ali ne samo oni već i drugi spoljni faktori, koji nas okružuju, pre svih aerozagađenje koje utire puta alergenima da brže i lakše deluju na organizam.

Prethodnih godina alergijski rinitis se retko ispoljavavu u dece do 4. godine života, međutim, s obzirom da se već u 2. i 3. godini menja način života, pored boravka u kući jedan deo dana provodi van kuće i u Ustanovi za dnevni boravak što omogućava kontakt sa većim brojem alergena, naročito tokom leta. Ovo povećava pojavu alergijske kijavice i u ovom uzrastu.

U letnjim mesecima tokom izlaganja sunčevim zracima može se ispoljiti svrab, crvenilo kože i sitne papule. Ispoljavaju se nekoliko minuta posle izlaganja suncu, nestaju posle 30 minuta do nekoliko sati. Na licu i rukama koji su stalno izloženi suncu može se ispoljiti koprivnjača. Ultravioletni A zraci i vidljiva svetlost mogu izazvati koprivnjaču i na pokrivenim delovima kože. Da bi se sprečile promene na koži treba se postepeno izlagati suncu, prve dane više provoditi u hladu – u seni. Pre izlaganja suncu mogu se koristiti oprobani losioni, kreme, dobar uspeh ima primena Kantarion ulja. Zadnjih godina sve se više ukazuje na povoljan efekat Ketotifena, koji se uzima jedan do dva meseca pre izlaganja suncu.

Treba ukazati i na stresne situacije koje nas prate svakodnevno. One mogu dovesti ili intenzivirati astmu, poseban oblik alergijske kijavice a mogu izazvati i promene na koži u vidu intenzivnog svraba, koprivnjače i pojave otoka na pojedinim delovima tela ili celog tela. Ove promene se intenziviraju toplih dana popularno rečeno “vole toplotu ne vole hladnoću “. Promene zahtevaju posebnu terapiju.

U letnjim danima treba ukazati na koprivnjaču izazvanu hladnoćom. Javlja se u svim uzrastima, najčešće u mlađih osoba. Ispoljava se pri kontaktu ruku sa hladnom vodom, kupanjem hladnom vodom, držanjem hladnih predmeta, ali i hladan vetar praćen kišom, traje oko 30 minuta.

Bolesnicima sa ovom koprivnjačom savetuje se da se ne kupaju u hladnoj vodi, u jezeru i moru, jer u tom slučaju pored promena na koži može se ispoljiti i grč dušnica što dovodi do trenutnog ugušenja. Ovaj rizik naročito je izražen pri skakanju sa visine u hladu vodu.

S obzirom na povećan broj obolelih od alergijskih bolesti postoji znatna tendencija da se na tržištu javlja sve veći broj preparata-proizvoda na koje se ukazuje putem javnih medija. Većina ovih proizvoda su biljnog porekla. Međutim, ako se zna da se svake godine sve češće ispoljava unakrsna reakcija između polena trave, stabla i korova, pa i sa biljkama koje se koriste za pripremu ovih preparata oni više štete nego što koriste bolesniku koji pati od alergijske bolesti.

Alergijske bolesti treba lečiti isključivo lekovima koje odredi lekar. Preglede i alergijske testove možete da obavite u Dr Kikinđanin – ordinacija za alergijske bolesti.