Leukociti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Leukociti, bela krvna zmca, bezbojne ćelije koje štite organizam od bolesti. Većinom se kreću slobodno u krvnim sudovima.

Preporuka strane: