Limfocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfocit, vrsta belog krvnog zmca.

Preporuka strane: