Limfocitoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Limfocitoza, povećanje broja limfocita u cirkulišućoj krvi.

Preporuka strane: