Limfom

Šta se podrazumeva pod izrazom limfom?

U opštem smislu ovaj izraz označava bolest koju karakteriše povećanje limfoidnog tkiva. Preciznije, ovaj se izraz koristi za grupu srodnih bolesti od kojih sve izgleda da su maligne, uključujući leukemiju, razne tipove Umfosarkoma i Hodžkinovu bolest.

Kada se sumnja na limfom?

Kada se zapazi povećanje limfnih čvorova, često na vratu, u pazuhu ili u preponi. Povećanje slezine ili jetre može biti prvi znak prisustva limfoma. Treba ipak istaći da obično povećanje limfoidnog tkiva ima često uzroke koji nemaju maligni karakter.

Kako se sa sigurnošću može postaviti dijagnoza?

Hirurški odstranjujući jednu od žlezda i podvrgavajući je mikroskopskoj patološkoj analizi.