Limfosarkom

Šta je limfosarkom?

To je vid raka limfoidnih tkiva ili limfnih žlezda.

Šta je folikularni limfoblast?

To je prilično spor progresivni vid limfosarkoma. Pripada grupi limfoma.

Da li se limfosarkom lokalizuje na jednom delu tela?

Ovo se ponekad događa, ali u većem broju slučajeva bolest se ipak ranije ili kasnije širi.

Kako se leči limfosarkom?

Lokalizovani oblik bolesti se leči hirurškim otklanjanjem napadnute žlezde. U nekim slučajevima posle operacije koristi se rendgensko zračenje.

Mogu li ljudi sa limfosarkomom živeti duže vremena?

Da. Pacijenti mogu živeti nekoliko godina po postavljanju dijagnoze.

Da li terapija limfosarkoma produžuje život?

Sigurno je da produžuje.

Jesu li leukemija i limfosarkom ista bolest?

To su vrlo srodne ali ne i potpuno iste bolesti.