Linearan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Linearan, u pravoj liniji.