Lipoidno oboljenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lipoidno oboljenje, grupa oboljenja u kojima se depoziti materija sličnih masti javljaju u slezini, jetri i drugim organima. Niman-Pikova bolest i Gošeova bolest su Lipoidoze.

Preporuka strane: