Lobus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Lobus, zaokrugljeni segment ili režanj nekog organa; pluća imaju pet lobusa.

Preporuka strane: