Lupus

Šta je to lupus?

Lupus je izraz koji se upotrebljava da označi izvesna kožna oboljenja koja se lokalizuju na licu čoveka, ali ona tako isto često zahvataju i druge delove tela. Lupus je ponekada udružen sa oboljenjem unutrašnjih organa.

Postoje li različiti oblici lupusa?

Da. Jedna vrsta, takozvani lupus vulgaris, predstavlja oblik kožne tuberkuloze.

Šta je to lupus eritematodes?

Lupus eritematodes je oboljenje koje se obično pojavljuje na centralnom delu lica i svojim izgledom promena podseća na leptira jer se proteže preko nosa na oba obraza.

Da li je izlaganje suncu opasno u eritematoznom lupusu?

Da. Izlaganje suncu može pogoršati stanje u značajnoj meri.

Da li je lupus eritematodes ozbiljna bolest?

Da. Neki oblici ovog oboljenja koji su lokalizovani na licu mogu se efikasno lečiti upotrebom odgovarajućih preparata. Drugi pak oblici koji su udruženi sa oboljenjem ostalih delova tela tako su ozbiljni i teški da ne odgovaraju povoljno na lečenje.

Da li je lupus eritematodes bolest koja može biti smrtna?

U retkim slučajevima. Danas postoje noviji načini lečenja, naročito putem grupe lekova koji potiču od kortizona, koji su se pokazali kao veoma efikasni u kontrolisanju ove bolesti.