Magnetna rezonanca Novi Sad

Magnetna rezonanca je najsavremenija dijagnostička slikovna metoda, kojom se mogu pregledati svi delovi tela: centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), koštano-zglobni sistem, mišići, krvni sudovi, medijastinalni organi, trbušni organi, karlični organi, ekstremiteti … Prilikom pregleda magnetnom rezonancom, nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja).

Magnetna rezonanca se može obaviti u svim dijagnostičkim centrima u Novom Sadu, gde se rezultati dobijaju u najkraćem mogućem roku, istog dana ili za najduže 24 časa od pregleda. Postoje i brojne akcije sa nižim cenama, ali i mogućnosti olakšanog plaćanja.

Ovo su neki od najčešćih snimanja magnetnom rezonancom:

  • Magnetna rezonanca glave
  • Magnetna rezonanca abdomena
  • Magnetna rezonanca vrata
  • Magnetna rezonanca dojke
  • Magnetna rezonanca bubrega
  • Magnetna rezonanca kičme
  • Magnetna rezonanca pluća
  • Magnetna rezonanca ramena
  • Magnetna rezonanca kolena
  • Magnetna rezonanca celog tela

Ne mogu se pregledati jedino pacijenti sa ugrađenim pejs mejkerima ili ugrađenim (namerno) ili stečenim (slučajno) feromagnetnim stranim telima u organizmu. Svi drugi implantati (veštački kuk, osteosintetski material i dr.) se prave od materijala koji nisu feromagentni (medicinski čelik, titanijum…), pa ne predstavljaju smetnju pregledu.

Sam pregled nema nikakve štetne efekte, pa se može ponavljati neograničen broj puta i mogu se pregledati deca.  Magnetna rezonanca u trudnoći takođe nije rizična. Pregled na MR obično traje od 20 do 60 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se snima, koje sve tehnike snimnja treba da se upotrebe da bi se određena dijagnoza uspostavila, kao i to da li je potrebna primena intravenskog kontrasta.

Neophodno je da se u uređaj za MR ne unesu kreditne kartice, novčići, ključevi, slušni aparat, sat i drugi metalni predmeti.