Malarija

Šta je malarija?

Malarija je zarazna bolest koju prouzrokuje jedan od četiri različita tipa parazita. Malarija se prenosi ubodom zaraženog komarca ili transfuzijom krvi malaričnog davaoca.

Kako se malarija prenosi na čoveka?

Inokulacijom preko uboda zaraženog anofeles komarca.

Gde u čovekovom organizmu žive paraziti malarije?

U crvenim krvnim zrncima koja uništavaju.

Kako se razlikuju razni tipovi parazita malarije?

Specifičnim izgledom u krvi i razlikom kliničke slike i simptoma bolesti.

Da li je malarija česta bolest?

To je jedno od najčešćih oboljenja u svetu, naročito u tropskim i nerazvijenim zemljama.

Gde se malarija sreće?

To je bez sumnje jedna od najznačajnijih bolesti zemalja sa toplom klimom.

Ima li ljudi koji su imuni na malariju?

Stanovnici zemalja u kojima je malarija česta imaju priličnu otprnost na ovu bolest, što je verovatno rezultat stalnih infekcija koje postepeno stvaraju relativnu otpornost. Verovatno da ima vrlo malo prirodnog imuniteta, ukoliko ga uopšte i ima.

Kakvi su simptomi malarije?

Tipični znaci su nastupi drhtavice i groznice sa jakim paroksizmima u redovnim intervalima od četrdeset osam, odnosno sedamdeset dva časa. Višestruka infekcija se može ispoljiti ili svakodnevnom (kvotidijana) ili nepravilnom periodičnošću napada. Posle nastaje stadijum vrućice, zatim znojenja i, konačno, smirivanje.

Šta se može očekivati ako se malarija ne leči?

Nelečena malarija je retko smrtonosna ukoliko nije takozvani tip tropika kada su izgledi dosta loši.

Kako se leči malarija?

Postoji određen broj lekova koji su vrlo efikasni u borbi sa malarijskim parazitima. To su, pored ostalih, hlorokin, idnin i plazmokin.

Mogu li se ovi lekovi sa uspehom koristiti za sprečavanje nastanka malarije?

Da.

Može li osoba za koju se zna da je imala malariju biti davalac krvi?

Ne. Takva osoba može biti prenosilac parazita, pa bi bolest mogla da se prenese na primaoca transfuzije krvi.