Male boginje

Šta prouzrokuje male boginje?

Virus, deset dana po infekclji.

Kakva je razlika izmcđu rubeole i malih boginja?

To su dve različite bolesti koje prouzrokuju dva različita virusa.

Dobijaju li bebe male boginje?

Deca mlađa od šest meseci su imuna ukoliko je majka nekad imala ovu bolest.

Da li sva deca dobijaju male boginje?

Skoro sva deca obolevaju od ove bolesti.

Mogu li se male boginje dva puta dobiti?

Ne. Kad je dete jedan put imalo male boginje postaje imuno do kraja života.

Postoji li neki način da se spreči dobijanjc malih boginja?

Da, postoji vakcina koja stvara dugotrajni imunitet. Treba je dati svakom detetu starom devet meseci ili više ukoliko nije preležalo male boginje.

Da li je moguće otkriti da dete ima male boginje pre no što se pojavi osip?

Da. Nekoliko dana pre pojave malih boginja javljaju se karakteristične tačkice (Koplikove tačkice) u ustima, na osnovu kojih se može postaviti dijagnoza.

Gde se osip prvo pojavljuje?

Na licu, iza ušiju, na čelu, po temenu ispod kose. Odatle se širi na ostale delove tela.

Kakav treba da bude kontakt u školi da bi se male boginje prenele?

Oko dvadeset do četrdeset posto dece dobiće male boginje ukoliko ih jedno dete u razredu ima. Svaki kontakt na razdaljini od dva metra može preneti bolest.

Kakav kontakt treba da postoji da bi došlo do prenošenja bolesti?

Ovo oboljenje je vrlo zarazno i može se lako preneti kijanjem, kašljanjem ili neposrednim fizičkim dodirom.

Da li je verovatnoća dobijanja ovog oboljenja manja ukoliko je do dodira došlo na otvorenom prostoru?

Da.

Kada u toku bolesti dete obolelo od malih boginja može bolest preneti drugom detetu?

Čim se pojave rani znaci bolesti kao što je groznačavost, temperatura, kijanje, kašalj ili mutne oči. Ovi se znaci javljaju otprilike tri dana pre osipa.

Kada dete prestaje da bude zarazno i kada više ne može preneti bolest?

Kad se temperatura vrati na normalu, obično četiri do pet dana posle pojave ospi.

Može li dete koje je preležalo male boginje biti nosilac i preneti bolest drugom detetu od brata ili sestre koji boluju?

Ne. Deci u porodici se dozvoljava da pohadaju školu mada im brat ili sestra boluju od malih boginja.

Kako dolazi do toga da čujemo da su neki ljudi imali dva ili tri puta male boginje?

Ovo obično znači da dijagnoza ranije nije bila tačna. Ranije je možda došlo do zamene malih boginja sa rubeolom, rozeolom ili reakcijom na lekove. Takva stanja obično dobijaju pogrešnu dijagnozu malih boginja.

Da li jc potrebno da dete izostaje iz škole u toku inkubacije malih boginja?

Ne. Ono ne može preneti bolest drugoj deci dok je u tom periodu.

Koliko dugo traje inkubacioni period?

Oko deset dana od kontakta sa obolelom osobom. Ali pri prvim znacima bolesti kao što su groznica ili simptomi prehlade, dete ne treba da ide u školu već treba da je u kućnoj izolaciji.

Da li detetu koje boluje od malih boginja treba potpuno zamračiti sobu?

Ne. Ovo je zastareli metod lečenja koji je imao za cilj da »zaštiti oči deteta«. Dokazano je da je ovo nepotrebno.

Koliko dugo dete koje boluje od malih boginja treba da ostane u postelji?

Dok temperatura tri, četiri dana ne bude normalna i dok ospe ne počnu da se gube.

Hoće li čitanje ili gledanjc televizijc dovesti do povrede dečjih očiju?

Neće, ukoliko oči nisu jako zapaljene i ako detetu mnogo ne smeta jaka svetlost.

Kakva je uobičajena terapija kod običnih malih boginja?

Odmor u postelji, laka ishrana, mnogo tečnosti i svežeg vazduha, rashladivanje vlažnom krpom ili sunđerom, aspirin za groznicu i preparati za kašalj.

Da li jc obolelom od malih boginja potrebna posebna ishrana?

Ne. Daje se obična laka hrana kao za svako dete kojc ima groznicu.

Treba li dete koje boluje od malih boginja dobro pokriti dok je u postelji?

Ne. Stara praksa da dete koje ima visoku temperaturu treba pokriti sa nekoliko ćebadi nema nikakvog smisla.

Kakve su komplikacije malih boginja moguće?

Danas su komplikacije ove bolesti vrlo retke. Ranije su se s vremena na vreme sretale sledeće komplikacijc:

a. Zapaljenje ušiju
b. Povećanje žlezda na vratu.
c. Zapaljenjc pluća.
d. Zapaljenje mozga (encefalitis).

Koliko je encefalitis česta komplikacija malih boginja?

Kako je ovo vrlo ozbiljna komplikacija, sreća je da se vrlo retko javlja. Procenjuje se da se javlja jedan put u hiljadu slučajeva.

Mogu li antibiotici sprečiti ili izlečiti encefalitis koji sc ponekad javlja kao komplikacija malih boginja?

Ne. Oni ne služe ni za prevenciju niti za terapiju.

Treba li da deca koja boluju od malih boginja leže u bolnici?

Da. Ako uslovi za negu deteta kod kuće nisu odgovarajući ili ako dete ima komplikacije kao što je zapaljenje pluća ili encefalitis.

Jesu li male boginje nekad smrtonosne?

Male boginje same za sebe nisu smrtonosne, ali komplikacije kao što su zapaljenje pluća ili encefalitis mogu biti smrtonosne.

Napadaju li male boginje dečje organe kao što su srce, bubrezi ili jetra?

Ne.

Koliko se vremena posle oboljenja od malih boginja dete može vratiti svim fizičkim aktivnostima?

Ukoliko nije došlo do komplikacija, za deset do petnaest dana.