Mandibula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mandibula, donja vilična kost.

Preporuka strane: