Masaža – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Masaža, srčana, hitna procedura koja se sprovodi kada dođe do prestanka rada srca za vreme neke operacije ili usled oboljenja.

Preporuka strane: