Masturbacija kod dece

Da li je čest slučaj da dečaci i devojčice masturbiraju?

Da.

Zašto obično počinje masturbacija?

Ona može početi zbog nadražaja ili osipa genitalnih delova što dovodi da dete počinje da ispituje genitalne organe. Često dete nastavlja da masturbira i posle nestanka nadražajnog uzročnika.

Može li se sprečiti ova vrsta masturbacije?

Često se može sprečiti otklanjanjem svih mogućih uzroka nadražaja i eliminacijom tesne i vlažne odeće.

Da li je masturbacija štetna?

Ne.

Treba li o masturbaciji diskutovati sa detetom?

Najpametnije je ne obazirati se. Detetu ne treba usaditi osećanje krivice zbog masturbacije, niti roditelj treba da bude alarmiran zbog nje.

Da li starija deca masturbiraju?

Da.

Hoće li masturbacija dovesti do oštećenja polnih organa?

Ne.

Hoće li masturbacija pričiniti ikakvu štetu nervnom sistemu?

Ne.

Vodi li masturbacija ludilu ili mentalnim poremećajima?

Ni u kom slučaju.

Treba li kažnjavati decu koja masturbiraju?

Ne. Tada će nastaviti zbog prkosa roditeljskom autoritetu.

Šta treba uraditi da bi se smanjila navika na masturbaciju?

Učinite da dete bude zaposleno u toku većeg dela dana i da ima dosta spoljnih aktivnosti. Treba izbegavati duge periode kada je dete ostavljeno samo sebi.

Da li masturbacija utiče na normalne polne odnose u kasnijem odraslom dobu života?

Ne. Ali ako roditelji prave od ovoga veliko pitanje i prete detetu, to se može odraziti na kasnije doba.

Kako najbolje postupati prema masturbaciji?

Ne obazirati se na nju.