Materica (Uterus)

Šta je materica?

Materica, ili uterus, je šuplji mišićavi organ kruškastog oblika koji se nalazi u sredini karlice. Uterus je reproduktivni organ i on je oko deset santimetara dug, šest širok i ispod tri santimetra debeo. Sastoji se od spoljnog, glatkog omotača, srednjeg sloja sastavljenog od debelog mišićavog tkiva i unutrašnjeg dela duplje koji je obložen endometrijskim ćelijama. Duplja materice spojena je sa vaginom cerviksom, a sa trbušnom dupljom jajovodima. Šuplje Falopijeve tube (jajovodi) otvaraju se unutar trbušne duplje u blizini jajnika. Matericu nosi i pridržava nekoliko ligamenata ili veza.

Koji je tačan položaj materice?

Ona se nalazi neposredno iznad pubičnih (stidnih) kostiju i iznad vagine, iza mokraćne bešike, a ispred debelog creva.

Koje su funkcije materice?

a. Da izvrši pripreme za prijem oplođenog jajeta.
b. Da hrani i smešta embrion za vreme njegovog razvoja.
c. Da izbaci plod, dete kada je sazrelo i spremno za rađanje.

Šta utiče na matericu da se pripremi za trudnoću?

Hormoni koje luče jajnid i druge endokrine žlezde. Ukoliko ne naiđe oplođeno jaje, dolazi do menstruacije i do izbacivanja materične obloge. Ovaj proces ponavlja se svakog meseca, od puberteta do menopauze, ukoliko ne đođe do žlezdanog poremećaja ili, naravno, ukoliko nije reč o trudnoći.

Od kakvog je značaja kad je materica zavaljena (iskošena)?

Obično, ovakvo stanje nema nikakvog značenja.

Koje simptome izaziva zavaljena materica?

Obično nikakve. U retkim slučajevima, kada je materica izraženo iskošena unazad može doći do bola u krstima i do osećaja vučenja u donjem karličnom pojasu.

Kako se leči zavaljena materica?

Velika večina slučajeva ne zahteva nikakvo lečenje.

Da li zavaljena materica ometa trudnoću?

Nipošto ne.

Da li zavaljena materica ometa snošaj?

Ne.

Šta je infantilna materica?

To je naziv koji se nekada upotrebljavao za opisivanje malih materica.

Kakva je važnost infantilne materice?

Nikakva, pod uslovom da materica funkcioniše normalno. Drugim rečima, ako je menstruacija normalna i ako može da dođe do začeća, mala materica nema nikakav značaj.

Da li žene sa infantilnom matericom imaju teškoće oko začeća?

Obično ne, ukoliko im je normalna menstrualna funkcija.