Matriks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Matriks, osnovno tkivo nekog organa; materica.

Preporuka strane: