Maturacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Maturacija, proces potpunog razvijanja, sazrevanja.

Preporuka strane: