Med Mind – medicinske edukacije

Med Mind – medicinske edukacije

Med Mind – medicinske edukacije

Telefoni:

Dr Tatjana Vučković

+381 64 11 30 496

Dr Jelena Radojčić

+381 63 83 00 088

Sajt: www.casovimedicine.com

Časovi i kursevi iz medicine i medicinske edukacije mogu biti od dragocene pomoći studentima čiji je izbor medicina. U toku školovanja i studiranja stičete dosta znanja i prakse ali dodatni časovi ne znače da ste manje sposobni, vredni ili uporni od onih koji se sami hvataju u koštac sa učenjem složenih medicinskih predmeta.

Med Mind, časovi i kursevi iz medicine pruža vam mogućnost da za maksimalno kratko vreme naučite što više, kvalitetnije, i da dobijete znanje koje ćete zaista moći iskoristiti. Naši časovi i kursevi iz medicine i medicinske edukacije pomoćiće vam da na lak i uspešan način položite ispite koji su vam neophodni.

Nastavni kadar

U našem timu su priznati lekari specijalisti sa dugogodišnjim iskustvom u podučavanju studenata, koji nastoje da prenesu svoje znanje i iskustvo u oblasti medicine svim polaznicima našeg centra.

Način rada u Med Mind časovi i kursevi medicine i medicinska edukacija je takav da je komunikacija dvosmerna, te pored predavanja uključuje i ponavljanje, kao i interakciju sa studentima.

Za svaki predmet iz medicine pripremili smo skripte, urađene po ispitnim pitanjima, koje stoje svakom polazniku na raspolaganju.

Privatni časovi

Med Mind isključivo primenjuje ozbiljan rad i časovi medicine mogu biti grupni ili individualni, prema vašem ličnom nahođenju.

Kod nas se održavaju:

 • Privatni časovi iz neurologije
 • Privatni časovi iz interne medicine
 • Privatni časovi iz pedijatrije
 • Privatni časovi iz ginekologije
 • Privatni časovi iz hirurgije
 • Privatni časovi iz oftalmologije
 • Privatni časovi iz sudske medicine
 • Privatni časovi iz ORL

Kursevi medicine

 • Urgentna stanja savremeni pristup
 • Inicijalni pregled kritičnog pacijenta
 • Osnovi, analize i tumačenja EKG-a
 • Tehnike uspostavljanja disajnog puta
 • Praktične veštine
 • Kurs prve pomoći
 • Trauma kroz scenarija

Časovi medicine

PEDIJATRIJA

Već godinama naši lekari specijalisti dr Tanja Vučković i dr Jelena Radojčić pripremaju studente za polaganje  ispita iz pedijatrije, a časovi iz pedijatrije mogu biti grupni ili pojedinačni.

Priprema ispita iz pedijatrije traje od 4 do 6 nedelja, čas traje 1,5 sati i svaki polaznik dobija kucanu i ilustrovanu skriptu koja prati ispitna pitanja iz pedijatrije, te će vam ona biti od velike pomoći.

NEUROLOGIJA

Privatni časovi iz neurologije predstavljaju savršenu pripremu za polaganje ispita.  Časove neurologije drži lekar specijalista dr Tanja Vučković, koja više od 15 godina podučava studente.

Časovi iz neurologije traju 6 do 8 nedelja, dok jedan čas traje 1,5 sat. Za pripremu ispita iz neurologije potrebna je i skripta iz neuorologije koja sadrži ispitna pitanja i test iz neurologije.

INTERNA MEDICINA

Časove iz interne medicine u našem centru Med Mind drže lekari specijalisti dr Tanja Vučković i dr Jelena Radojčić. Možete odabrati da li će časovi iz interne medicine biti grupni ili individualni.

Trajanje priprema za polaganje ovog ispita traje 4 do 6 nedelja, a jedan čas traje po 1,5 sat. Svi polaznici su uključeni u predavanje i ponavljanje, a za polaganje ispita dragocena je skripta iz interne medicine, baš kao i test i pitanja iz interne medicine.

OTORINOLARINGOLOGIJA  (ORL)

Pripremiti ispit iz otorinolaringologije iziskuje trud, vreme i veliku posvećenost.

Časovi iz otorinolaringologije drži lekar specijalista dr Tanja Vučković. Privatni časovi iz otorinolaringologije sastoje se od predavanja, ponavljanja i interakcije.Časovi  traju 4 nedelje, po 1,5 sat.

GINEKOLOGIJA

Privatni časovi iz ginekologije, drži lekar specijalista dr Tanja Vučković. Na samim časovima, pored predavanja, akcenat se stavlja i na ponavljanje i na interakciju.

Studenti se mogu opredeliti za pojedinačne ili grupne časove a svim polaznicima na raspolaganju je kucana i ilustrovana skripta iz ginekologije i ispitna pitanja iz ginekologije.

HIRURGIJA

Hirurgija je obimno gradivo i zato je lekar specijalista dr Tanja Vučković svim polaznicima Med Mind privatni časovi medicine osmislila program učenja, kako biste brže, jednostavnije i lakše savladali i položili ispit iz hirurgije.

Privatni časovi iz hirurgije sastoje se od predavanja, ponavljanja i interakcije. Časovi iz hirurgije su grupni ili individualni, a traju od 4 do 6 nedelja po 1,5 sat.

OFTALMOLOGIJA

Privatni časovi iz oftalmologije baziraju se na interaktivnom načinu rada i polaznici su uključeni u predavanje. Časovi iz oftalmologije predstavljaju odličnu pripremu za polaganje ispita, a studenti mogu da biraju da li će časovi biti grupni ili individualni.

Priprema za polaganje ovog predmeta traje 4 do 6 nedelja a jedan čast traje 1,5 sat.

Privatni časovi iz medicinskih predmeta koje držimo studentima medicine i stomatologije već godinama daju izuzetne rezultate – čak 99% naših polaznika je položilo ispite za koje su se spremali u Med Mind medicinske edukacije.

Med Mind – medicinske edukacije

Telefoni:

Dr Tatjana Vučković

+381 64 11 30 496

Dr Jelena Radojčić

+381 63 83 00 088

Sajt: www.casovimedicine.com

Preporuka strane: ,