Medicina, socijalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Medicina, socijalna, grana medicine koja usredsređuje svoja istraživanja na društvene implikacije bolesti.

Preporuka strane: ,