Medikamentozna alergija (Alergija na lekove)

Koji lekovi prouzrokuju alergijske reakcije?

Praktično svaki lek, ako je pacijent osetljiv na njega.

Može li se unapred odrediti da li je neko alergičan na neki lek?

Ne.

Kako se postavlja dijagnoza medikamentozne alergije?

Iz pacijentove istorije bolesti.

Koji su simptomi medikamentozne alergije?

Ona može prouzrokovati kijavicu, korpivnjaču, astmatične napade ili kožne poremećaje.

Može li medikamentozna alergija biti opasna?

Može. Pacijent koji je osetljiv na neki lek kao što je na primer aspirin, može umreti po uzimanju samo jedne tablete.

Da li je medikamentozna alergija nasledna?

Ne. To je stečeni oblik osetljivosti.

Mogu li kožne probe odrediti osetljivost na lekove?

Ne.

Kako se leči medikamentozna alergija?

Antihistaminici i steroidi su najpogodniji za lečenje medikamen¬tozne alergije.