Megakardija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megakardija, uvećanje srca. megakolon, Hiršprungova bo- lest; ogromno proširenje de- belog creva kod novorođen- ćadi.

Preporuka strane: