Menopauza – šta je i kakvi su simptomi

Šta je menopauza?

To je onaj period u ženinom životu za vreme koga kod nje prestaje ovulacija (stvaranje zrelih jaja) i menstruacija. Ovaj period se često naziva »prelazno doba«. Drugim rečima, menopauza predstavlja prirodni proces starenja.

Kada se menopauza događa?

Kod većine žena, između četrdeset pete i pedesete godine života, ali se može javiti već u trideset petoj, ili čak u pedeset petoj godini života.

Šta se podrazumeva pod izrazom »prevremena menopauza«?

To je stanje stvoreno hirurškim uklanjanjem jajnika ili lečenjem jajnika rendgenskim zracima, čime se prekida njihova ovulaciona aktivnost.

Šta prouzrokuje menopauzu?

Smanjenje i konačni prestanak lučenja hormona iz jajnika.

Kakve su reakcije na menopauzu?

Veoma raznovrsne. Mogu ne postojati ili biti minimalne; mogu da budu naglašene i teške. Najznačajniji faktor kod menopauze jeste ženin psihološki stav prema njoj. Žene koje iz jednog ili drugog razloga žele da pate, mogu nesvesno da dobiju teške simptome menopauze. Nije neuobičajeno da žena podražava reakcije svoje majke na menopauzu. Ako su žene ispravno orijentisane i obaveštene u pogledu menopauze i ako su emocionalno stabilne, one će verovatno na menopauzu da reaguju blago.

Kakvi su uobičajeni opšti simptomi menopauze?

a. Talasi vrućine.
b. Hladan znoj.
c. Glavobolje.
d. Osećanje umora.
e. Nervoza i osećanje emocionalne napetosti i zategnutosti.
f. Depresija i osećanje nesposobnosti.

Koji su rani, specifični simptomi menopauze?

Neredovnost menstrualnih perioda i smanjeni odliv.

Kako može da se napravi razlika izmedu neredovnog krvarenja usled menopauze i onoga koje je posledica tumora ili drugog poremećaja u karličnim organima?

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u pogledu uzroka neredovnosti menstrualnog odliva, ginekolog će to ispitati pomoću vaginalnih razmaza ili uzimanjem biopsije tkiva materice ili materičnog grlića (vrata). Često, on će preporučiti kiretažu kako bi utvrdio tačnu prirodu ovakvog stanja.

Koliko obično traje menopauza?

Ona može da traje od nekoliko meseci do nekoliko godina.

Kako se postupa u slučaju menopauze?

a. Najvažniji korak u lečenju tegoba menopauze je smiriti pacijentkinju i potpuno je upoznati sa prirodom ovog stanja.
b. Ako simptomi nisu izraženi, najbolje lečenje je — ne preduzimati nikakvo lečenje.
c. Zamena hormona obično se primenjuje kada su simptomi izraženi. Ovakva terapija daje se pod nadzorom ginekologa.
d. U nekim slučajevima, lekovi za smirivanje i sedativi pokazali su se kao korisni u ublažavanju simptoma.

Da li davanje hormona jajnika može da ublaži simptome menopauze?

Da. Međutim, ovakav vid lečenja treba da se sprovodi samo pod stalnim nadzorom ginekologa.

Da li se stav prema davanju hormona za ublažavanje simptoma menopauze menja?

Da. Nekada se smatralo da produžavanje sa jajničkim hormonima nije korisna praksa. U poslednje vreme, veliki broj ginekologa promenio je stav i smatra da je terapija produženom zamenom hormona, ako je povezana sa čestim ginekološkim procenama, korisna forma lečenja.

Da li su lekovi za smirivanje efikasni u ublaiavanju simptoma menopauze?

Da, ali samo u blagim slučajevima.

Da li se vremenom simptomi menopauze redovno gube?

Da, tokom nekoliko meseci do nekoliko godina.

Da li je prirodno da emocionalno nestabilna žena ima težu i dužu menopauzu?

Da.

Da li se želja za polnim odnosima menja sa menopauzom?

Ne. Posle prestanka menstruacije, želja za polnim odnosima ostaje ista kao i ranije. Kod nekih žena, želja za polnim snošajem je čak znatno povećana jer su menopauzom žene izgubile strah od neželjenog začeća.

Da li posle menopauze treba u bilo čemu menjati žensku ličnu higijenu?

Ne.

Da li je prirodno da se sa menopauzom glas produbljuje i da počnu na licu da izbijaju malje?

Apsolutno ne.

Da li posle menopauze može da dođe do začeća?

Ne. Kada prestanu ovulacija i menstruacija, ne može da dođe do začeća.

Koliko vremena posle početka menopauze žena može da začne?

Žena može da začne u prvih šest meseci do jedne godine posle početka menopauze.

Da li posle menopauze dolazi do bilo kakvih promena u građi i u izgledu jajnika ili materice?

Uočava se težnja ka skupljanju ženskih polnih organa, ali ta promena je beznačajna.

Kakvo je značenje vaginalnog krvarenja pošto je menopauza potpuno nastupila?

Krvarenje koje se javlja šest meseci posle prestanka menstruacije treba uvek smatrati za mogući znak tumora u vratu (grliću) materice ili u materici. To zahteva detaljan pregled.

Da li su posle menopauze sposobnosti žena da jasno misle i budu mentalno budne iste kao i pre menopauze?

Svakako, jesu.

Da li je uobičajeno da žene posle menopauze gube svoj mladalački izgled?

Ne, izuzev što se mora shvatiti da se menopauza događa u doba kada se mladalački izgled ionako gubi. Međutim, prestanak lučenja ženskih hormona ima veoma malo veze sa fizičkim izgledom žene.

Da li davanje lekova sa jajničkim hormonima može da povrati mladalački izgled žene posle menopauze?

Ne, uprkos tome što mnogi tvrde suprotno.

Da li postoji tendencija ka nasleđivanju rane ili kasne menopauze?

Da.

Da li jajnički hormoni mogu da uspore proces starenja kod žena u menopauzi?

Mogu, ali samo u ograničenoj meri i u ograničenom periodu vremena. Na žalost, proces starenja je neizbežan.

Da li rana menopauza nagoveštava da će i životno doba biti kratko?

Nipošto ne. Menopauza nije nikakav znak ni kratkovečnosti ni dugovečnosti žene.