Menstruacija, menstrualni periodi, neredovna, oskudna i prekomerna menstruacija

Koliko obično traju menstrualni periodi?

Približno četiri do pet dana. I ovde, dužina može da varira od jednog do sedam ili osam dana. Važan je elemenat odstupanja od uobičajenog perioda trajanja.

Kakav je prirodni izgled menstrualne krvi?

Normalna menstrualna krv je od ružičaste do tamno crvene boje i ne zgrušava se. Ukoliko se primeti prisustvo ugrušaka ili komadića krvi, ili ukoliko nastanu vidljive promene u količini odliva ili trajanju perioda, zahteva se konsultovanje sa lekarom.

Da li se pri normalnoj menstruaciji javlja upadljiv miris?

Ne.

Da li će se kod žena koje uzimaju pilule za kontrolu rađanja menstruacija redovno nastaviti?

Da, ali menstruaciju neće pratiti ovulacija (jajnik neće doneti jaje).

Da li je štetno upotrebljavati tampone koji se uvlače u vaginu?

Ne.

Da li detetu od deset ili jedanaest godina treba govoriti o menstruaciji?

Da. Istinsko pripremanje devojčice za menstruaciju je veoma važna roditeljska dužnost. Ne sme da se dozvoli da deca dođu do doba menstruacije bez unapred datih odgovarajućih obaveštenja o tome stanju koje je vrlo važno.

Koliko je normalno potrebno komada higijenskih uložaka za svaki dan menstrualnog perioda?

Ovo se kod žena znatno razlikuje. No, jedino je važno da se obrati pažnja ako se uoči da se ovaj broj vidljivo promenio u odnosu na uobičajeni.

Da li je tačno da će i kći, ako majka ima bolnu menstruaciju, takođe od toga patiti?

Bolna menstruacija nije nasledna, ali kći nesvesno podražava reagovanja svoje majke. Stoga je mudro da majka što je manje moguće pokazuje nelagodnosti koje ima prilikom menstruacije.

Da li žene mogu bezbedno da stanu pod tuš za vreme menstruacije?

Da.

Da li je za vreme menstruacije opasno plivati ili kupati se u kadi?

Ne.

Da li su polni odnosi opasni ili štetni za vreme menstruacije?

Nisu.

Da li je normalno da nekim ženama za vreme menstrualnog perioda lako otiču lice, vrat, dojke ili trbuh?

Da. To je česta posledica zadržavanja viška krvnog odliva. Mnogi lekari preporučuju upotrebu sredstava za povećanje lučenja mokraće (diuretici).

Kakav je značaj oskudne menstruacije?

a. Ako nije u pitanju trudnoća, onda jednu pojavu oskudne menstruacije ne treba smatrati značajnom.
b. Ponovljene i uporne oskudne menstruacije često su rezultat poremećaja u mehanizmu krvarenja, izazvanih ili poremećajem u žlezdama koje regulišu menstruaciju (kao što su tireoida, jajnici ili hipofiza), ili nenormalnim uslovima u samoj materici.
c. Kod žena četrdesetih ili početkom pedesetih godina, oskudna menstruacija može da bude nagoveštaj menopauze.

Sta može da spreči pojavu menstruacije?

Izostajanje menstruacije izazvano je gotovo uvek poremećajem u funkciji žlezda. Ređe je reč o mehaničkoj blokadi pri čemu, na primer, uzrok može da bude i neperforisani (zatvoreni) himen.

Da li nedostatak menstruacije kod devojaka između petnaest i dvadeset godina zahteva lekarski pregled?

Da. Odgovarajuće lečenje često ispravlja ovaj poremećaj.

Kako se leči oskudna menstruacija?

U doba kada žena još može da rada, oskudna menstruacija ne zahteva nikakvo lečenje ukoliko postoje dokazi o redovnoj ovulaciji kod žene. To znači da ona svakog meseca proizvodi sazrelo jajašce iz jajnika.

Ako ne dolazi do ovulacije, preporučuje se dalje ispitivanje. Ono bi trebalo da obuhvati procenu aktivnosti raznih endokrinih žlezda. Kada se otkrije poremećaj u lučenju nekog odredenog hormona, primenjuje se specifično lečenje čiji je cilj da se popravi ili otkloni taj nedostatak.

Da li davanje odgovarajućih hormona obično otklanja oskudnu monstruaciju ili uzroke za izostajanjc monstruacijc?

Primenjeno na odgovarajući način, hormonsko lečenje obično će da prouzrokuje uspostavljanje normalnog ciklusa.

Da li oskudna menstruacija sprečava trudnoću?

Samo kada je povezana s nedostatkom ovulacije. A ako se ovulacija događa, oskudna menstruacija neće uticati na trudnoću.

Da li oskudna menstruaciju često ukazuje na početak menopauze kod žena krajem tridesetih i u četrdesetim ili u pedesetim godinama života?

Da.

Kakav je značaj neredovnog menstrualnog krvarenja?

Zavisi od vrste neredovnosti. Kod većine žena javljaju se male varijacije od jednog do dva dana, bilo u datumu pojavljivanja bilo u trajanju odliva. Vidljive promene u trenutku pojave, dužini odliva, količini krvi ili krvarenja koje nije povezano sa menstruacijom, zahtevaju ginekološki pregled. Pojava »mrlja« neposredno pre ili neposredno posle menstruacije treba takođe da se ispita.

Koji su uobičajeni uzroci neredovne menstruacije?

a. Infekcija u okviru ženskog genitalnog sistema.
b. Benigni tumor materice ili jajnika.
c. Maligni tumor materice ili jajnika.
d. Poremećaj odnosa među endokrinim žlezdama (tireoida, jajnici ili hipofiza).
e. Vanmaterična trudnoća (trudnoća koja se događa izvan materice, obićno u Falopijevim tubama, jajovodima).
f. Druge neginekološke bolesti, kao hepatitis ili pneumonija, često utiču na menstrualni ciklus.

Kakav je značaj prekomernog menstrualnog krvarenja?

Prekomerno krvarenje tokom perioda nije normalno i treba da se ispita. Ono može da ukaže na infekciju, na poremećaj u žlezdama i na prisustvo tumora u materici ili jajnicima.

Kako se leči prekomerno menstrualno krvarenje?

To u potpunosti zavisi od uzroka. O svakom od ovih uzroka biće posebno reči u drugim člancima ovog menija.