Mesečarstvo kod dece

Da li se mesečarstvo često sreće kod dece?

Ne, ono je prilično retko.

Šta treba činiti da bi se ono sprečilo?

Važno je osigurati da se dete u takvim slučajevima ne povredi. U nekim slučajevima potrebno je ograničiti mogućnosti kretanja; u drugim, mora se dati sedativno sredstvo da bi se sprečile epizode mesečarstva.