Metatarzalne kosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Metatarzalne kosti, duge kosti stopala koje su u vezi sa kostima prstiju stopala.

Preporuka strane: