Methemoglobin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Methemoglobin, oblik hemoglobina koji nije u stanju da se veže sa kiseonikom i prema tome je beskoristan za oksigenaciju tkiva.

Preporuka strane: