Metode hirurške kontracepcije

Koji se hirurški zahvati koriste za kontracepciju?

Kod žena, hirurški zahvat je podvezivanje ili presecanje Falopijevih tuba. Kod muškaraca ona uključuje presecanje odvodnih semenih kanala, cevi kojima sperma prolazi od mošnica do semenih kesica. Obe operacije su vrlo lake, ali predstavljaju drastičan korak, bez povratka. Ukoliko su na raspoloženju drugi metodi iste efikasnosti, pitanje je da li se treba za to opredeliti.

Koliko je efikasno podvezivanje Falopijevih tuba?

Ono sprečava da sperma dopre do jajeta i na taj način onemogućava oplođivanje i začeće.

Kada se primenjuje podvezivanje?

Kada je žena imala nekoliko dece i kad je sigurna da ne želi više da rađa, a u isto vreme neće da se opterećuje upotrebom drugih vidova kontracepcije. Ovo se najviše savetuje ženama koje pate od neizlečive mentalne ili neke druge bolesti i koje nisu u stanju da se brinu o detetu. Operacija se takođe izvodi i na ženama koje ne žele da prenose ozbiljno nasledno oboljenje. Žena kojoj treba da se izvrši podvezivanje i njen suprug treba da o tome daju pismenu saglasnost.

Kako presecanje semenih kanala muškarca sprečava začeće?

Presecanje semenih kanala sprečava ejakulaciju sperme za vreme orgazma.

Kada se ono izvodi?

Kada je bračni par imao mnogo dece i kada muž želi da ne izlaže suprugu neugodnostima hirurškog zahvata. Presecanje semenih kanala ni na koji način ne utiče na potenciju muškarca niti na njegovu sposobnost da uživa u snošaju.

Hoće li naknadna operacija povratiti sposobnost trudnoće žene ili plodnost muškarca?

Ne uvek. Hirurško izlečenje i restauracija struktura koje su bile predmet podvezivanja ili presecanja je samo ponekad uspešno. Prema tome, vrlo je važno da se prva operacija ne vrši bez potrebnog i dugog razmišljanja.