Mezoderm – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mezoderm, primitivno tkivo embriona koje će kasnije formirati vezivno tkivo, mišiće, bubrege i druge organe.

Preporuka strane: