Mieloblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mieloblast, primitivna ćelija u koštanoj srži koja može da daje bele krvne ćelije.

Preporuka strane: