Mielocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mielocit, primarna ćelija koja se kasnije razvija u zrelu belu krvnu ćeliju.

Preporuka strane: