Mieloprefiks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mieloprefiks, odnosi se na koštanu srž ili kičmenu moždinu.

Preporuka strane: